Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/43226
Title: Giữ bí mật thông tin trong việc bảo vệ quyền lợi khách hàng tại các ngân hàng thương mại
Authors: Bùi Quang Tín
Keywords: Bí mật thông tin
Quyền lợi khách hàng
Ngân hàng thương mại
Bảo vệ quyền lợi khách hàng
Abstract: Nghiên cứu, phân tích về việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại các ngân hàng thương mại dưới góc độ pháp luật. Trong đó, tập trung khái quát về cơ sở pháp lý, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về cơ chế giữ bí mật thông tin khách hàng có liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi khách hàng tại ngân hàng. Từ đó, kiến nghị các giải pháp để hoàn thiện pháp luật nhằm tăng cường bảo yệ quyền lợi của khách hàng tại ngân hàng.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 22/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • bimatthongtinquyenloikhachhang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.