Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43251
Title: Vấn đề quản lý dịch vụ OTT ở Việt Nam
Authors: Đặng Thị Việt Đức
Keywords: Dịch vụ OTT
Quản lý dịch vụ
Việt Nam
Mô hình kinh doanh
Công ty viễn thông
OTT
Abstract: Bài viết làm rõ nhu cầu cần quản lý của dịch vụ OTT, tìm hiểu về vấn đề quản lý dịch vụ OTT tại các nước, từ đó có gợi ý cho Việt Nam trong quản lý dịch vụ OTT.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 24/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • quanlydichvuott.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.