Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43319
Title: Quản lý Nhà nước đối với Hội đoàn tôn giáo ở các tỉnh miền Trung
Authors: Ngô Văn Trân, Ngô Hà Trung
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Hành chính
Quản lý nhà nước
Hội đoàn tôn giáo
Miền Trung
Chính quyền
Tôn giáo
Tín ngưỡng
Abstract: Chính quyền các tỉnh miền Trung đã có nhiều chủ trương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Tuy nhiên, công tác này ít nhiều còn bất cập, có lúc diễn biến phức tạp.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 234 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quanlynhanuocdoivoihoidoantongiaoocactinhmientrung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 172,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.