Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43321
Title: Trường Cao học Hành chính công (GSPA) - Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc)
Authors: Đoàn Kim Huy
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Hành chính
Giáo dục
Hành chính công
Đại học Quốc gia Seoul
Hàn Quốc
Cao học
Thạc sỹ
Chính sách công
Abstract: Bài viết giới thiệu về trường Cao học Hành chính công - Đại học Quốc gia Seoul tại Hàn Quốc.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 234 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Truongcaohochanhchinhcongdaohocquocgiaseouk.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 277,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.