Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/43356
Title: Xác định phạm vi và nội dung kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn
Authors: Hoàng Hải Nam, Tạ Đức Hòa
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Chức vụ
Quyền hạn
Tài sản
Thu nhập
Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Tài sản tham nhũng
Abstract: Kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là những cách thức mà Nhà nước áp dụng nhằm biết được biến động về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Qua đó phát hiện ngăn ngừa người có chức vụ, quyền hạn sử dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện hành vi vi phạm và áp dụng các chế tài được pháp luật quy định để xử lý người có hành vi tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 234 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • Xacdinhphamvivanoidungkiemsoatthunhapcuanguoicochucvuquyenhan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 161,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.