Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43360
Title: Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Những thay đổi để phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa
Authors: Nguyễn Cảnh Dương
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Hiến pháp
Quyền con người
Toàn cầu hóa
Nhân quyền
Quyền công dân
Tuyên ngôn nhân quyền thế giới
Abstract: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của một quốc gia quy định những vấn đề cơ bản về quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, đặc biệt là Hiến pháp năm 2013 giúp chúng ta nhìn nhận khách quan về quyền con người của Việt Nam được luật hóa như thế nào.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 234 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quyenconnguoitronghienphapnam2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 278,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.