Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/43398
Title: Cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông" ở các quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Hà Quang Thanh
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Hành chính
Cải cách hành chính
Cơ chế một cửa
Cơ chế một cửa liên thông
Thành phố Hồ Chí Minh
Hành chính công
Thủ tục hành chính
Abstract: Bài viết đưa ra quá trình và thực trạng áp dụng cơ chế hành chính "mở cửa" và "một cửa liên thông" ở các quận, huyện tại TP.Hồ Chí Minh và các giải pháp hoàn thiện.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 235 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • CaicachhanhchinhtheocochemotcuavamotcualienthongocacquanhuyentaitpHCM.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 250,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.