Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43400
Title: Chính sách an sinh xã hội và vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam
Authors: Hoàng Thị Hoài Hương
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
An sinh xã hội
Xã hội
Chính sách
Phát triển bền vững
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Cứu trợ xã hội
Ưu đãi xã hội
Abstract: Thực hiện được an sinh xã hội là thực hiện được tiền đề của ổn định, thực hiện được điều kiện của phát triển. An sinh xã hội là chỉ báo xác thực nhất bảo đảm ổn định tích cực, lành mạnh và phát triển bền vững mà thước đo nhân văn của một xã hội phát triển bền vững là phát triển bền vững con người.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 235 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • ChinhsachansinhxahoivavandephattrienbenvungoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 207,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.