Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43493
Title: Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở các tỉnh Bắc Trung Bộ hiện nay
Authors: Lê Thu Hường
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Nông nghiệp
Bắc Trung Bộ
An ninh lương thực
Môi trường sinh thái
Dân số
Phát triển nông nghiệp
Phát triển bền vững
Abstract: Bài viết đề cập đến phát triển nông nghiệp ở các tỉnh Bắc Trung Bộ hiện nay và đưa ra kiến nghị giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 235 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • PhattriennongnghieptheohuongbenvungocactinhBacTrungBohiennay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 119,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.