Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43495
Title: Quản lý nhà nước về văn hóa và di sản văn hóa
Authors: Đinh Thị Minh Tuyết, Triệu Thị Ngọc
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Văn hóa
Di sản văn hóa
Quản lý nhà nước
Luật Di sản văn hóa
Di sản văn hóa vật thể
Di sản văn hóa phi vật thể
Bảo tồn di sản
Abstract: Luật Di sản văn hóa được Quốc hội thông qua năm 2001 đã đánh dấu bước quan trọng về việc xây dựng khung pháp lý cao nhất cho việc bảo tồn di sản văn hóa và khẳng định sự ứng xử ngang bằng trong nhận thức giữa di sản văn háo vật thể và di sản văn hóa phi vật thể.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 235 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quanlynhanuocvevanhoavadisanvanhoa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 159,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.