Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43506
Title: Trường khoa học quản lý - Đại học tổng hợp Tampere (Phần Lan)
Authors: Đoàn Kim Huy, Phạm Quỳnh Liên
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Khoa học quản lý
Hành chính
Trường hành chính
Đại học Tampere
Phần Lan
Khoa học hành chính
Quản trị Kinh doanh
Chính trị học
Abstract: Bài viết giới thiệu về trường Đại học Tổng hợp Tampere ở Phần Lan về các chương trình đào tạo cử nhân và thạc sỹ của trường.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 235 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Truongkhoahocquanlydaihoctonghoptampere.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 359,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.