Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43514
Title: Xã hội hóa hoạt động công chứng
Authors: Nguyễn Thị Thanh Mai
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Công chứng
Quản lý nhà nước
Xã hội
Xã hội hóa
Cơ quan nhà nước
Dịch vụ công
Abstract: Hoạt động công chứng có vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý nhà nước nói riêng cũng như trong đời sống xã hội nói chung. Hoạt động công chứng có liên quan mật thiết đến quyền lực nhà nước những điều đó không có nghĩa chỉ cơ quan nhà nước mới có thể thực hiện hoạt động này, mà có thể chuyển giao cho một số tổ chức và cá nhân thực hiện như một loại hình dịch vụ công.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 235 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Xahoihoahoatdongcongchung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 122,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.