Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43515
Title: Cải cách hành chính ở Việt Nam - Nhìn từ quản lý phát triển xã hội
Authors: Nguyễn Quốc Sửu
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Hành chính
Cải cách hành chính
Quản lý nhà nước
Quản lý phát triển xã hội
Đời sống xã hội
Chính trị
Xã hội
Abstract: Cải cách hành chính nhìn từ quản lý phát triển xã hội luôn đặt trong trạng thái động, vì tính liên tục của đời sống và tính phụ thuộc của quản trị vào đời sống xã hội. Cho dù có sự khác biệt chế độ chính trị hay bối cảnh xã hội thì cải cách hành chính luôn hướng đến mục tiêu quản trị xã hội để phát triển.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 236 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • CaicachhanhchinhoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 205,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.