Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43532
Title: Thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Ngân
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Kinh tế
Kinh tế quốc dân
Nguồn lực tài chính
Nguồn nhân lực
Thị trường tiêu thụ
Abstract: Doanh nghiệp nhỏ và vừa là hệ thống doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhưng từ chủ trương, chính sách đến áp dụng thực tiễn vẫn còn một khoảng cách khá xa, kết quả thực thi chưa đạt được như mong muốn.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 236 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Thucdayhoatdongcuacacdoanhnghiepnhovavua.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 324,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.