Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43593
Title: Ba điểm mấu chốt để thực hiện tinh giản biên chế đạt mục tiêu
Authors: Trần Anh Tuấn
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Hành chính
Cải cách hành chính
TInh giản biên chế
Quản lý biên chế
Chính phủ
Luật Cán bộ công chức
Cán bộ
Công chức
Cải cách công vụ
Abstract: Bài viết đề cập đến các điểm mấu chốt để tinh giản biên chế thành công, đó là: Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, thực hiện nguyên tắc "ra hai, vào một", kế hoạch áp đặt tinh giản phải 10%.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 237 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Badiemmauchotdethuchientinhgianbienchedatmuctieu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 344,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.