Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43674
Title: Đào tạo nguồn nhân lực ngành hàng hải Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa
Authors: Vũ Thu Hiền
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Nguồn nhân lực
Đào tạo nhân lực
Hàng hải
Khoa học công nghệ
Chiến lược biển
Vận tải
Đường biển
Abstract: Bài viết đề cập đến đặc điểm của nguồn nhân lực ngành Hàng hải Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa, thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Hàng hải và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Hàng hải.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 237 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • DaotaonguonnhanlucnganhhanghaiVNtrongxuthetoancauhoa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 130,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.