Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44054
Title: Xu hướng hội tụ toàn cầu của Hiến pháp quốc gia
Authors: Bùi Ngọc Sơn
Keywords: Xu hướng hội tụ
Toàn cầu
Hiến pháp Quốc gia
Abstract: Theo một khảo sát quốc tế, gần 2/3 dân số trên thế giới đang sống dưới các nền dân chủ hợp hiến. Thực tế này phản ánh một xu hướng mà các học giả quốc tế gọi là "hội tụ toàn cầu của hiến pháp quốc gia" đã diễn ra cùng với quá trình toàn cầu hóa kinh tế trong những thập kỷ gần đây. Xu hướng này được hiểu là "nhiều quốc gia trong thập kỷ vừa qua đã viết hiến pháp hoặc viết lại hiến pháp phù hợp với những nguyên tắc hiến pháp hiện đại. Kết quả là, ở hầu hết các nước, ở tất cả các châu lục, bây giờ đều có những hiến pháp tương tự như nhau ". Từ thành tựu nghiên cứu của các học giả quốc tế, bài viết giới thiệu xu hướng "hội tụ toàn cầu của hiến pháp quốc gia.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Số 03 + 04 (283 + 284) T2/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • nnpl 3,4.15_b2_xuhuonghoitungtoancaucuahienphapquocgia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,59 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.