Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44117
Title: Hiến pháp hóa nguyên tắc giới hạn quyền con người: Cần nhưng chưa đủ
Authors: Bùi Tiến Đạt
Keywords: Hiến pháp
Nguyên tắc giới hạn
Quyền con người
Luật quốc tế
Abstract: Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên ghi nhận nguyên tắc giới hạn quyền con người là một bước tiến lớn trong tư duy lập hiến. Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên tắc này trên thực tế không đơn giản vì tính trừu tượng của nó. Bài viết phân tích nguyên tắc giới hạn quyền con người theo luật quốc tế cũng như kinh nghiệm từ một số quốc gia, đề xuất vận dụng phương pháp phân tích cân xứng nhằm đảm bảo tính hợp hiến trong việc giới hạn các quyền con người.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 9 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp Số 06 (286) T3/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • nnpl 6.15_b1_hienphaphoanguyentacgioihanquyenconnguoicannhungchuadu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.