Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44318
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc do Ngài Chung Sye-kyun, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu (từ ngày 24-27/04/2017)
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Thăm Việt Nam
Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh
Hội kiến Bí thư Thành ủy
Thăm doanh nghiệp Samsung
Trường quốc tế Hàn Quốc
Quốc hội Hàn Quốc
Ngài Chung Sye-kyun
Thăm thành phố Hồ Chính Minh
Báo cáo
Ủy ban điều tra
Số: 1065 /BC-UBĐN14
Chuyến thăm chính
Description: Báo cáo kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc do Ngài Chung Sye-kyun, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu (từ ngày 24-27/04/2017).
Issue Date: 2017
Type: Báo cáo
Coverage: 6 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 69585022675100155967536191395448796611.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,58 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.