Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44365
Title: Những bất cập và kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Pháp luật
Cơ sở giáo dục
Luật Xử lý vi phạm hành chính
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Abstract: Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đã có một số đổi mới theo chiều hướng tích cực. Bên cạnh những ưu điểm đạt được, các quy định pháp luật liên quan đến biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc vẫn tồn tại nhiều bất cập. Bài viết phân tích một số bất cập, hạn chế trong các quy định về biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đồng thời đề xuất phương hướng hoàn thiện.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 9 trang
Method: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật Số 6/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL6.15-B1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.