Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44395
Title: Giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp xây dựng thuộc Tổng công ty Sông Đà
Authors: Nguyễn Văn Phúc
Keywords: Tài chính
Doanh nghiệp xây dựng
Doanh nghiệp
Tổng công ty Sông Đà
Abstract: Hiệu quả kinh doanh cao là một trong những mục tiêu kinh doanh quan trọng nhất của doanh nghiệp. Hiệu quả kinh doanh chịu tác động của nhiều nhân tố khác nhau, bao gồm cả nhân tố vĩ mô và nhân tố vi mô thuộc về doanh nghiệp. Để có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, nhà quản trị tài chính phải thiết kế được hệ thống các chỉ tiêu đo lường và đánh giá hiệu quả kinh doanh, am hiểu cơ chế tác động của các nhân tố đến hiệu quả kinh doanh, từ đó, đưa ra các giải pháp đúng để cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 190 trang
Method: Học viện Tài chính
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA _ Nguyen Van Phuc_Giai phap tai chinh_Cong ty Song Da.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.