Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44401
Title: Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam
Authors: Trần Vinh Quang
Keywords: Thị trường
Trái phiếu
Doanh nghiệp
Việt Nam
Thị trường trái phiếu
Trái phiếu doanh nghiệp
Abstract: Ở Việt Nam từ trước tới nay, các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư chủ yếu được đưa vào phục vụ nhu cầu đầu tư của nền kinh tế, gián tiếp thông qua hệ thống ngân hàng. Chính ngân hàng cũng là nguồn cung cấp vốn chủ yếu cho các doanh nghiệp, điều này đã trở nên hết sức quen thuộc và nguồn vốn này được coi là nguồn vốn truyền thống. Để hạn chế sự phụ thuộc vào các ngân hàng, giảm thiểu rủi ro cho các hoạt động tín dụng của ngân hàng, cần phát triển thị trường vốn trong nước, tìm ra những nguồn tài trợ vốn có thể thay thế là điều hết sức quan trọng
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 217 trang
Method: Học viện Tài chính
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA _ TranVinhQuang Phat trien thi truong trai phieu o VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.