Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44401
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 21/11/2017
Authors: Quốc hội
Keywords: Luật Phòng, chống tham nhũng
Biên bản gỡ băng
Trả lời chất vấn
Description: Quốc hội thảo luận về một số nội dung của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều hành nội dung.
Issue Date: 2017-11-21
Type: Bản thông tin
Coverage: 47 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 145941325770068562852394906533919510575.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 399,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.