Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44403
Title: Quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Trịnh Thị Phan Lan
Keywords: Tài chính
Doanh nghiệp
Việt Nam
Quản trị rủi ro tài chính
Abstract: Cuộc khủng hoảng kinh tế -tài chính toàn cầu khởi phát năm 2008 được đánh giá là trầm trọng nhất trong 100 năm trở lại đây. Những biến cố xác suất thấp, tác động lớn và gần như không thể dự đoán kiểu “Thiên Nga Đen” đang ngày càng thống trị thế giới. Hơn nữa, sự phát triển của internet và quá trình toàn cầu hóa đã biến thế giới thành một hệ thống phức tạp với các mối quan hệ đan xen chằng chịt. Sự phức tạp không chỉ gia tăng phạm vi ảnh hưởng của các biến cố “Thiên Nga Đen” mà còn khiến người ta khó khăn trong dự báo các biến cố bình thường khác. Khủng hoảng tài chính với việc mất khả năng thanh toán của hàng loạt các tổ chức tài chính và phi tài chính “khổng lồ” làm bộc lộ rõ yếu kém trong QTRRTC ở các DN, dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh về rủi ro tài chính trong DN trên toàn thế giới, làm cho vấn đề QTRRTC trở nên vô cùng cấp bách
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 209 trang
Method: Học viện Tài chính
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA _Trinh Thi Phan Lan_Quan tri rui ro tai chinh_DN VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.