Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44411
Title: Quản trị lợi nhuận khi phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Phạm Thị Bích Vân
Keywords: Quản trị lợi nhuận
Cổ phiếu
Công ty niêm yết
Thị trường chứng khoán
Việt Nam
Abstract: “Quản trị lợi nhuận là một trong những chủ đề được quan tâm nhiều nhất của giới nghiên cứu kế toán và giới làm nghề kế toán đặc biệt là kế toán của các công ty niêm yết”.Tuy nhiên, đa số các nghiên cứu về chủ đề quản trị lợi nhuận được thực hiện ở các nước phát triển như Anh, Mỹ, Canada…Ở Việt Nam, chủ đề quản trị lợi nhuận nói chung và quản trị lợi nhuận trong bối cảnh phát hành thêm cổ phiếu nói riêng còn rất mới mẻ nên có rất ít nghiên cứu về chủ đề này
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 200 trang
Method: Đại học Đà Nẵng
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_BICH VAN_Quan tri loi nhuan_Thi truong ching khoan VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.