Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44491
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trên thị trường Việt Nam
Authors: Hoàng Nguyên Khai
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
Thị trường Việt Nam
Tổ chức tín dụng
Tổ chức thương mại Thế giới
Vietcombank
Abstract: Luận án Hệ thống hóa và góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng năng lực cạnh tranh của Vietcombank trong giai đoạn 2009-2014. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng và mức độ tác động của các nhân tố đến năng lực cạnh tranh của Vietcombank. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietcombank trên thị trường Việt Nam. Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietcombank trong hệ thống NHTM Việt nam hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2020.
Issue Date: 2014
Type: Luận án
Extent: 26 trang
Method: Luận án MOET http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_Hoang Nguyen Khai_Ngan hang thuong mai co phan ngoai thuong VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 270,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.