Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44516
Title: Phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Authors: Bùi Thị Thanh Tâm
Keywords: Kinh tế trang trại
Phát triển bền vững
Phú Thọ
Nông nghiệp
Kinh tế nông nghiệp
Nguồn lực đất đai
Nguồn lực lao động trong trang trại
Giá trị sản xuất
Abstract: Về lý luận: Luận án góp phần hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn về sự phát triển của KTTT theo hướng bền vững. Về thực tiễn: (i) Làm rõ những đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng, những thuận lợi và khó khăn, những vấn đề nảy sinh cần giải quyết trong quá trình phát triển KTTT tại địa bàn nghiên cứu. (ii) Tổng hợp và phân tích được thực trạng phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. (iii) Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của trang trại. (iiii) Đề xuất định hướng và giải pháp chủ yếu phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo hướng phát triển bền vững.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 27 trang
Method: Luận án MOET http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_KT trang trai _Kinh te trang trai_Phu Tho.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 456,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.