Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44518
Title: Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 09, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 25-05-2020
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Luật Hòa giải
Miễn thuế sử dụng đất nông
Description: Thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung.
Issue Date: 2020-05-25
Type: Bản thông tin
Format: pdf
Extent: 54 trang
Source: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • e20a5824-ed18-40e8-b280-5133ee79c25e.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 425 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.