Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44519
Title: Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 09, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 23-05-2020
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Luật Cư trú
Chính quyền đô thị
Thành phố Đà Nẵng
Description: Quốc hội nghe: Tờ trình về dự án Luật Cư trú thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác và các Báo cáo thẩm tra; Thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung.
Issue Date: 2020-05-23
Type: Bản thông tin
Format: pdf
Extent: 44 trang
Source: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • c852b0a8-4bb1-4e28-b259-c6eb6eabd1b1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 346,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.