Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44520
Title: Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 09, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 22-05-2020
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Luật Thỏa thuận quốc tế
Chương trình giám sát của Quốc hội
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
Description: Quốc hội nghe: Tờ trình về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021; Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021,điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung.
Issue Date: 2020-05-22
Type: Bản thông tin
Format: pdf
Extent: 40 trang
Source: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • f69d12e9-ed48-4370-9614-c16d14eb4c10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 322,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.