Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44521
Title: Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường, Kỳ hợp thứ 09, Quốc Hội khóa XIV, buổi sáng ngày 08/06/2020
Authors: Quốc hội
Keywords: Bản tổng hợp thảo luận
Xóa bỏ lao động cưỡng bức
Biên bản Hội trường
Hiệp định Thương mại tự do
Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU
Việt Nam
EU
Description: Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu một số vấn đề về kết quả Quốc hội họp trực tuyến; Biểu quyết thông qua: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh châu Âu giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức; Biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp thứ 9; Quốc hội nghe: Tờ trình về việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU và các báo cáo thẩm tra; Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU
Issue Date: 2020-06-08
Type: Bản thông tin
Format: pdf
Extent: 17 trang
Source: Trang thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • d0ff779a-d795-4e95-ae92-f72206158c36.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 145,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.