Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44529
Title: Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 09, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 16-06-2020
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Hợp tác xã
Đơn vị sự nghiệp
Description: Thảo luận về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị KIm Ngân chủ trì, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiền điều hành nội dung.
Issue Date: 2020-06-16
Type: Bản thông tin
Format: pdf
Extent: 22 trang
Source: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9e70896a-4aad-4bb7-b120-85acb62cd272.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 185,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.