Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44590
Title: Phát triển tư duy thuật giải và tư duy kỹ thuật cho sinh viên Cao đẳng kỹ thuật trong dạy học môn Toán cao cấp
Authors: Nguyễn Đức Thành
Keywords: Cao đẳng và Đại học
Cao đẳng kỹ thuật
Máy tiện cơ khí
Giáo dục và Đào tạo
Giáo viên
Học sinh
Kỹ thuật công nghiệp
Lao động - Thương binh và Xã hội
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn của việc phát triển tư duy luận giải (TDTG và tư duy kỹ thuật (TDKT) cho người học, đề xuất các biện pháp phát triển TDTG và TDKT trong dạy học môn TCC để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho sinh viên Cao đẳng kỹ thuật.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 212 trang
Method: Luận án MOET http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_Nguyen Duc Thanh_Tu duy thuat gia tu duy ky thuan_Toan cao cap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.