Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44591
Title: Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn Hoàng Đan
Keywords: Đất lúa
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng
Biến đổi khí hậu
Đồng bằng sông Cửu Long
Đất canh tác
An ninh lương thực
Nước biển dâng
Nông nghiệp
Abstract: Luận án đánh giá thực trạng sử dụng đất lúa, hiệu quả, mức độ thích hợp của các loại hình sử dụng đất lúa vùng ĐBSCL. Đề xuất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất lúa vùng ĐBSCL một cách hợp lý trong điều kiện biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 27 trang
Method: Luận án MOET http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_Nguyen Hoang Dan_Co cau su dung dat lua_DBS Cuu Long.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 692,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.