Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44631
Title: Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng bền vững đất nông nghiệp tại lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Authors: Nguyễn Quang Thi
Keywords: An ninh lương thực
An toàn thực phẩm
Biến đổi khí hậu
Bảo vệ môi trường
Đồng bằng sông Hồng
Tài nguyên thiên nhiên
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Vườn ao chuồng rừng
Vệ sinh môi trường
Đất nông nghiệp
Hồ Ba Bể
Bắc Kạn
Abstract: Luận án đánh giá được hiện trạng sử dụng đất, hiệu quả của các loại sử dụng đất nông nghiệp; đánh giá được tiềm năng khai thác, sử dụng đất cho nông nghiệp bền vững tại lưu vực hồ Ba Bể; định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững và các giải phải thực hiện tại lưu vực.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 186 trang
Method: Luận án MOET http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.