Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44663
Title: Nghiên cứu nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh về dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại trên đia bàn Hà Nội
Authors: Nguyễn Thị Thùy Anh
Keywords: Ngân hàng bán lẻ
Ngân hàng thương mại
HSBC
Nhân tố
Năng lực cạnh tranh
Dịch vụ
Hà Nội
Giao dịch nhỏ lẻ
Ngân hàng
Abstract: Nghiên cứu tổng quan về: ngân hàng bán lẻ, năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực bán lẻ, các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ. Nghiên cứu thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam, phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại. Từ đó xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực Ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 13 trang
Method: Luận án MOET http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • DoanThiThuyAnh_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 722,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DoanThiThuyAnh_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 477,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.