Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44691
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ Việt Nam tại thị trường EU từ khi Việt Nam gia nhập WTO
Authors: Trần Thế Tuân
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Nâng cao năng lực cạnh tranh
Cạnh tranh sản phẩm gỗ
Sản phẩm gỗ Việt Nam
Thị trường EU
Việt Nam gia nhập WTO
Gỗ
Sản phẩm gỗ
Abstract: Đánh giá thực trạng việc nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ Việt Nam tại thị trường EU kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, chỉ rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường EU trong thời gian sắp tới.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 28 trang
Method: Luanvan MOET: http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&page_num=11
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • TT TranTheTuan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 291,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng TranTheTuan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 244,94 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.