Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44709
Title: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Y Khút Niê, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk
Authors: Thủ tướng Chính phủ
Keywords: Công văn
Nhà tình nghĩa
Thuế xây dựng
Trả lời chất vấn
Nhà đại đoàn kết
Description: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Y Khút Niê, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk về việc thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân đối với những trường hợp xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.
Issue Date: 2017-05-18
Type: Tài liệu tham khảo khác
Coverage: 2 trang
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:
Thumbnail
  • 120441846700890144075119374813695852838.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 194,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.