Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44711
Title: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đoàn ĐBQH Tỉnh Đồng Nai
Authors: Thủ tướng Chính phủ
Keywords: Chia tách địa giới
Chia tách địa giới hành chính
Chia tách địa giới tỉnh Đồng Nai
Công văn
Tỉnh Đồng Nai
Trả lời chất vấn
Description: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đoàn ĐBQH Tỉnh Đồng Nai về việc chia tách địa giới hành chính tỉnh Đồng Nai
Issue Date: 2017-10-02
Type: Tài liệu tham khảo khác
Coverage: 2 trang
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:
Thumbnail
  • 388916151961339064095541773122131979.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 171,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.