Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44712
Title: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu K'' Nhiễu và Đại biểu Nguyễn Tạo, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng
Authors: Thủ tướng Chính phủ
Keywords: Công văn
Rừng tự nhiên
Biến đổi khí hậu
Trả lời chất vấn
Description: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu K'' Nhiễu và Đại biểu Nguyễn Tạo, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng về vấn đề đóng cửa rừng tự nhiên và việc chuyển đổi diện tích đất rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Issue Date: 2017-10-17
Type: Bản thông tin
Coverage: 3 trang
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:
Thumbnail
  • 55124362251390412565396213500102206195.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 224,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.