Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44715
Title: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Dương Trung Quốc, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai
Authors: Thủ tướng Chính phủ
Keywords: Công văn
GRAB
UBER
Trả lời chất vấn
Description: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Dương Trung Quốc, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai về vấn đề thử nghiệm GRAB & UBER và trách nhiệm trước những hệ lụy.
Issue Date: 2017-07-20
Type: Bản thông tin
Coverage: 5 trang
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:
Thumbnail
  • 140243502930469947852007417665828503525.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 361,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.