Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44780
Title: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh du lịch tại Tiền Giang
Authors: Nguyễn Thịnh Vượng
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Kinh doanh
Năng lực cạnh tranh kinh doanh
Kinh doanh du lịch
Giải pháp
Nâng cao năng lực cạnh tranh
Du lịch Tiền Giang
Cạnh tranh trong du lịch
Kinh tế phát triển
Du lịch
Abstract: Luận án xác lập được mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh trong kinh doanh du lịch tại điểm đến; Đánh giá được hiện trạng năng lực cạnh tranh trong kinh doanh du lịch tại Tiền Giang; Đề xuất được các giải pháp phù hợp, mang tính khả thi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh du lịch tại Tiền Giang.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 213 trang
Method: Luanvan MOET: Luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&page_num=11
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_NguyenThanhVuong_Nang luc canh tranh_DN du lich Tien Giang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.