Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44894
Title: Quản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam theo hướng bền vững
Authors: Hoàng Thanh Tú
Keywords: Cảnh sát giao thông
Cơ sở hạ tầng giao thông
Đường bộ Việt Nam
Giải phóng mặt bằng
Giao thông đường bộ
Giao thông nông thôn
Giao thông vận tải
Ùn tắc giao thông
Xây dựng công trình giao thông
Phương tiện giao thông
Abstract: Luận án hệ thống hóa, làm rõ và bổ sung cơ sở lý luận về quản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ theo hướng bền vững; - Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước để rút ra bài học cho Việt Nam về công tác quản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ theo hướng bền vững; - Căn cứ vào cơ sở lý luận đã xây dựng được, tổng kết các bài học kinh nghiệm của một số nước đối với quản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ làm cơ sở để đánh giá thực trạng quản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam; Đề xuất các giải pháp về quản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam theo hướng bền vững.
Issue Date: 2015
Type: Luận án
Extent: 198 trang
Method: Luận án MOET http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luan an_Hoang Thanh Tu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.