Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44940
Title: C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập: Tập 11 (tháng Giêng 1855-tháng Tư 1856)
Keywords: C.Mác
Suy thoái kinh tế
1855-1856
Ph.Ăng-ghen
Phong trào dân chủ
Chiến tranh Crưm
Description: Nội dung tập 11 bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Giêng 1855 đến tháng Tư 1856, đi sâu phân tích và lý giải nguyên nhân của sự bùng nổ và thực chất của cuộc Chiến tranh Crưm (lúc này đang đi vào giai đoạn kết thúc) cũng như tác động của nó đối với thế giới. Vạch rõ tình trạng suy thoái về kinh tế ở một số nước châu Âu, hai ông dự đoán nước Anh sẽ phải trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề nhất từ trước đến lúc đó và rất có khả năng là khủng hoảng kinh tế sẽ xuất hiện ở nhiều nước; gắn liền với sự kiện này là một cao trào mới của phong trào dân chủ và cách mạng ở châu Âu sẽ nổ ra.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: 1993
Type: Sách
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 55236880276390723092715387776069257288.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.