Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45031
Title: Disclosure of FISA Opinions - Select Legal Issues
Authors: Jared P. Cole
Keywords: Vấn đề pháp lý
Legal issue
Tiết lộ
Disclosure
Đạo luật giám sát tình báo nước ngoài
Foreign Intelligence Surveillance Act
Tự do thông tin
Freedom of information
Quốc hội
Congress
Tổng thống
President
Cơ quan an ninh quốc gia
National Security
Description: Báo cáo cho biết Quốc hội và Tổng thống Hoa Kỳ chia sẻ quyền truy cập thông tin an ninh quốc gia. Quốc hội có quyền điều chỉnh quyền truy cập vào thông tin được phân loại; tuy nhiên, Tổng thống thường đưa ra quyết định cụ thể về những thông tin cụ thể đó. Theo ý kiến và điều khoản của FISA (Đạo luật giám sát tình báo nước ngoài), hầu hết trong số đó có chứa ít nhất một số thông tin nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia.
Abstract: Báo cáo cho biết Quốc hội và Tổng thống Hoa Kỳ chia sẻ quyền truy cập thông tin an ninh quốc gia. Quốc hội có quyền điều chỉnh quyền truy cập vào thông tin được phân loại; tuy nhiên, Tổng thống thường đưa ra quyết định cụ thể về những thông tin cụ thể đó. Theo ý kiến và điều khoản của FISA (Đạo luật giám sát tình báo nước ngoài), hầu hết trong số đó có chứa ít nhất một số thông tin nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia.
Publisher: Congressional Research Service (CRS)
Issue Date: 2014
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 18 P.
Source: Website chính thức của Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ, https://fas.org
Website chính thức của Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ, https://fas.org
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 944dfcd2-e69d-4f67-aaae-0d444b31b664.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 302,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.