Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45037
Title: Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2012: Các kết quả chủ yếu
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Dân số
Biến động dân số
Kế hoạch hóa gia đình
Lao động
Sinh sản
Nguồn lao động
Kinh tế - Xã hội
Chính sách
Abstract: Báo cáo này cố gắng cung cấp tối đa các thông tin cho người sử dụng. Phần I bao gồm những mô tả về cuộc điều tra chọn mẫu biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình năm 2012, bao gồm những vấn đề kỹ thuật quan trọng. Phần II trình bày kết quả mẫu cùng những số liệu phân tích chủ yếu nhất. Hy vọng rằng, chúng đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của người sử dụng. Về tiềm năng, kết quả mẫu có thể đưa ra thêm nhiều số liệu khác đáp ứng những nhu cầu đặc thù, song mục tiêu chính của Phần III là kịp thời đưa ra những biểu số liệu cơ bản nhất. Những số liệu chi tiết hơn khi cần thiết có thể tổng hợp được từ cơ sở dữ liệu vi mô của cuộc điều tra.
Issue Date: 2012
Type: Báo cáo
Extent: 332 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • Sach-BDDS-2012-Ban-in-chuan-Vie.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,8 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tochucthuchien-DTBDDS-2012-Vie.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 245,94 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.