Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45049
Title: Doanh nghiệp Việt Nam 9 năm đầu thế kỷ 21
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Doanh nghiệp
Thống kê
Điều tra
Khủng hoảng kinh tế
Kinh tế
Lạm phát
Chính sách
Luật Doanh nghiệp
Abstract: Trong những năm qua, Tổng cục Thống kê đã tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác điều tra thống kê, thu thập số liệu, tổng hợp và phân tích kết quả đánh giá thực trạng doanh nghiệp của thời kỳ 2000-2008. Tổng cục Thống kê biên soạn ấn phẩm “Doanh nghiệp Việt Nam 9 năm đầu thế kỷ 21” nhằm cung cấp cho các cơ quan, nhà nghiên cứu, người dùng tin trong nước và quốc tế bức tranh tổng quan về thực trạng doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2000-2008. Nội dung ấn phẩm gồm 3 phần: Phần I: Những khái niệm và giải thích chung. Phần II: Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 9 năm nhìn lại. Phần III: Số liệu doanh nghiệp 9 năm (2000-2008).
Issue Date: 2010
Type: Sách
Extent: 37 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • Phan 0 . Phan chung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 789,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phan A. So huu nganh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 945,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phan B. Tinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 740,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.