Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45054
Title: Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam năm 2009
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Thống kê
Điều tra
Kinh doanh
Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam cũ
Kinh tế Việt Nam mới
Sản xuất kinh doanh
Công nghiệp
Abstract: Những thông tin trong ấn phẩm xuất bản năm nay được tổng hợp và công bố theo hai phân ngành kinh tế: (1) Phân ngành kinh tế Việt Nam cũ - VSIC 1993 và (2) Phân ngành kinh tế Việt Nam mới - VSIC 2007. Nội dung ấn phẩm gồm 2 tập: Tập 1: Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam năm 2007, 2008, 2009" theo phân ngành kinh tế VSIC 1993. Tập 2: "Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam năm 2007, 2008, 2009" theo phân ngành kinh tế VSIC 2007.
Issue Date: 2010
Type: Sách
Extent: 352 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • Tap 1 1. Muc luc và loi noi dau.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 295,81 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tap 1 2. Chi tieu DN phan theo vung và nganh KT .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tap 1 4. Chi tieu TH mot so nganh KT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tap 1 5. Khai niem va giai thich.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 138,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tap 2 1. Muc luc va loi noi dau.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 213,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tap 2 2. chi tieu DN phan theo khu vuc và nganh kinh te.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,77 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tap 2 4. Chi tieu TH cua mot so nganh kinh te.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.