Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45062
Title: Báo cáo Điều tra lao động và việc làm Quý 2 năm 2014
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Thống kê
Điều tra
Lao động
Nguồn lao động
Việc làm
Kinh tế - Xã hội
Thất nghiệp
Thị trường
Abstract: Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm trong quý 2 năm 2014 có tính kế thừa và so sánh với số liệu các cuộc điều tra lao động việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về các hoạt động chính liên quan đến thị trường lao động đối với những người từ 15 tuổi trở lên, vì vậy các chỉ tiêu về thị trường lao động nêu trong báo cáo chủ yếu được tính cho nhóm người từ 15 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, do có nhu cầu lớn trong việc sử dụng các chỉ tiêu của thị trường lao động đối với nhóm người trong độ tuổi lao động (nam từ 15 đến hết 59 tuổi và nữ từ 15 đến hết 54 tuổi) nên kết quả điều tra đối với nhóm tuổi này được tính riêng cho một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm.
Issue Date: 2014
Type: Báo cáo
Extent: 52 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • 2014_Q2_baocaotomtat_Vie.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 153,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • SachLDVL_quy2_2014_Vie.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 761,86 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.