Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45087
Title: Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2007, 2008, 2009
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Thống kê
Điều tra
Doanh nghiệp
Tài chính
Kinh doanh
Lao động
Thu nhập
Tài sản
Abstract: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam hiện góp đóng góp tới 60% vào tổng sản phẩm trong nước (GDP). Để đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin, Tổng cục thống kê biên soạn và công bố số liệu "Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2007, 2008, 2009". Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin phản ánh thực trạng doanh nghiệp nước ta từ năm 2007 đến 2009 trên cơ sở cập nhật, tổng hợp các thông tin phong phú thu được từ các cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê.
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 352 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.Muc luc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 267,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.Khainiem và giai thich.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 455,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. So lieu DN 2006-2008.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. So lieu DN 2006-2008 tiep.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5.Cac chi tieu tong hop.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,03 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.