Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45088
Title: Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2006, 2007, 2008
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Thống kê
Điều tra
Doanh nghiệp
Kinh doanh
Kinh tế
Lao động
Thu nhập
Người lao động
Hoạt động sản xuất kinh doanh
Sản xuất kinh doanh
Abstract: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam hiện góp đóng góp tới 60% vào tổng sản phẩm trong nước (GDP). Để đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin, Tổng cục thống kê biên soạn và công bố số liệu "Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2006, 2007, 2008". Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin phản ánh thực trạng doanh nghiệp nước ta từ năm 2006 đến 2008 trên cơ sở cập nhật, tổng hợp các thông tin phong phú thu được từ các cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê.
Issue Date: 2009
Type: Báo cáo
Extent: 770 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • KN va GT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 344,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • mucluc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 199,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • solieudn.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,74 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.